https://a.kolobrzeg.pl/wp-content/uploads/2015/03/tlo2.jpg

 
 
 

Telefony alarmowe w Kołobrzegu

 

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

 

Kierowanie połączeń na numer alarmowy 112 jest bezpłatne i można go wybrać w telefonie nie posiadającym karty SIM.

 

Dodatkowe informacje znajdziemy tutaj –> 112

 

W sytuacjach wyjątkowo poważnych najlepiej wybierać bezpośrednio numer odpowiedniej jednostki ratowniczej (999, 998, 997), ponieważ ogólny numer (112) może działać niepoprawnie w niektórych regionach.

 

Ogólnopolskie numery telefonów alarmowych (z telefonu stacjonarnego):
 
999: Pogotowie

• 998: Straż Pożarna

• 997: Policja

• 994: Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

• 993: Pogotowie Ciepłownicze

• 992: Pogotowie Gazowe

991: Pogotowie Energetyczne

• 988: Telefon Zaufania

• 986: Straż miejska

• 981: Pomoc drogowa

 

Dzwoniąc z telefonu komórkowego, należy wybrać jeszcze dodatkowo numer kierunkowy Kołobrzegu (94) na przykład: 94 – 997 – aby połączyć się z posterunkiem policji w Kołobrzegu.

 

Lokalne numery telefonów alarmowych w Kołobrzegu:
 
Policja
Kołobrzeg, ul. Kilińskiego 20, tel. 112, (94) 997, (94) 354 92 00
 
Pogotowie Ratunkowe
Kołobrzeg, ul. Żurawia 13, tel. 112, (94) 999, (94) 353 00 58
 
Należy pamiętać, że:
 

  • Każde połączenie jest zapisywane w rejestratorze rozmów
  • Przyjmowane są wszystkie zgłoszenia
  • Dyspozytor dyżurny ma prawo sprawdzić zgłoszenie, dzwoniąc pod wyświetlany numer telefonu osoby wzywającej pomocy

 
Wzywając pogotowie należy podać dyspozytorowi:
 

  • imię i nazwisko osoby wzywającej i chorego,
  • numer telefonu, z którego dzwonisz,
  • dokładny adres, najkrótsza droga dojazdu, gdzie będziesz czekał na karetkę, jeśli to możliwe – podać charakterystyczny punkt odniesienia (posterunek policji, kościół, Urząd Gminy, itp.).

 
Dyżurny dyspozytor wypytuje o te informacje, aby szybko ocenić, gdzie oraz jaki zespół lekarski wysłać.

 
Podczas oczekiwania na karetkę należy:
 

  • udzielić choremu pierwszej pomocy, w miarę posiadanych umiejętności,
  • przygotować karty informacyjne z leczenia (jeżeli pacjent takie posiada),
  • sporządzić spis leków, które chory przyjmuje,
  • przygotować dowód osobisty chorego oraz dokument ubezpieczenia.

 

Tylko z niepełnoletnim pacjentem do karetki może wsiąść osoba towarzysząca. Z osobą dorosłą może wsiąść do karetki druga osoba pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę kierownik zespołu wyjazdowego.
 

Straż Pożarna
Kołobrzeg, ul. Żurawia 12B, tel. 112, (94) 998, (94) 355 14 44
http://www.psp.kolobrzeg.pl
 
Straż Miejska
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 12, tel. (94) 986, (94) 355 16 20
 
Kapitanat Portu
Kołobrzeg, ul. Morska 8, tel. (94) 352 27 03, 352 27 99
 
Brzegowa Stacja Ratownicza
Kołobrzeg, ul. Warzelnicza 7, tel. (94) 352 33 14, 607 686 203
 
Schronisko dla zwierząt
Kołobrzeg, ul. 6 Dywizji Piechoty 60, tel. (94) 351 66 83
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kołobrzeg, ul. Kamienna 3, tel. (94) 354 80 66
 
Pkt. konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie
Kołobrzeg, ul. Kniewskiego 11, tel. (94) 352 26 37
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kołobrzeg, ul. Okopowa 15, tel. (94) 355 23 00
 
SANEPID Kołobrzeg
Kołobrzeg, ul. Waryńskiego 8, tel. (94) 352 35 54
 
Pogotowie dźwigowe
tel.  9282, (94) 354 70 84
 
Pogotowie gazowe
tel.  (94) 992, (94) 352 59 19
 
Pogotowie energetyczne
tel.  (94) 991, (94) 351 66 84
 
Pogotowie wodociągowe
tel.  (94) 994, (94) 354 63 10
 
Pogotowie ciepłownicze
tel.  (94) 993, (94) 352 60 11
 
Usługi kominiarskie
tel.  (94) 351 66 17, 353 11 86, 606 247 626
 
Młodzieżowy telefon zaufania
tel.  (94) 988
 
Policyjny telefon zaufania
tel.  (94) 353 35 11
 
Niebieska Linia dla ofiar przemocy w rodzinie
tel.  800 12 00 02
 
Pomarańczowa Linia dla rodziców pijących nastolatków
tel.  800 14 00 68