https://a.kolobrzeg.pl/wp-content/uploads/2015/03/tlo.jpg

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Ponieważ masz prawo do prywatności, a to szanujemy kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem danych osobowych są dla naszej firmy istotnym elementem prowadzonej działalności. Podstawowe zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu, przedstawione są poniżej:

 

  1. Nasza firma wykorzystująca stronę internetową a.kolobrzeg.pl gwarantuje ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów polskiego prawa, które dotyczą prywatności użytkowników i ścisłej ochrony ich danych osobowych. Zobowiązanie Serwisu wynikające ponadto z zasady poszanowania praw osobistych  zmierza do budowania i utrzymywania zaufania każdego użytkownika.
  2.  

  3. W trakcie korzystania z zasobów naszego serwisu internetowego pozostają Państwo anonimowi. Gromadzimy czasowo tylko dane osobowe użytkowników, którzy dokonują skutecznej rezerwacji za pomocą umieszczonego w naszym serwisie Formularza Rezerwacyjnego. Dodatkowo administrator serwisu zbiera informacje, które udostępnia przeglądarka internetowa użytkownika w trakcie przeglądania naszych stron internetowych.
  4.  

  5. Nasz serwis internetowy wykorzystuje niewielkie informacje tekstowe – pliki „Cookies”, czyli dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Dają one możliwość zidentyfikowania rodzaju urządzenia użytkownika.
    
   „Cookies” przenoszą najczęściej takie dane jak adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika, a także unikatowy identyfikator. „Cookies” używamy w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania naszego serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
    
   Oprogramowanie przeglądarek internetowych domyślnie pozwala na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym użytkownika, jednakże użytkownik ma możliwość dokonać samodzielnie odpowiedniej konfiguracji przeglądarki, aby uniemożliwić automatyczne akceptowanie plików „cookies” oraz uzyskać za każdym razem informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Aczkolwiek zbyt duży poziom ograniczeń dotyczący zastosowania plików „cookies” może mieć wpływ na dostępność i funkcjonalności oferowane na stronie internetowej, a nawet doprowadzić do zablokowania możliwości jej prawidłowego wykorzystywania.
  6.  

  7. Nasza firma nie udostępnia danych naszego serwisu osobom trzecim, aczkolwiek  na żądanie uprawnionych organów takich jak prokuratura, czy policja każdy podmiot gospodarczy ma obowiązek udostępnienia posiadanych informacji.
  8.  

  9. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). jest a.kolobrzeg.pl – Apartamenty w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Chodkiewicza 28A/28, 78-100 Kołobrzeg; NIP:671-118-90-93.
  10.  

  11. Wszystkie dane osobowe, które Państwo do nas wysyłacie w Formularzu Kontaktowym, Formularzu Rezerwacyjnym oraz formularzu Zgłoś problem na stronie są szyfrowane i przesyłane są z wykorzystaniem strony https://
  12.  

  13. Każdy użytkownik, którego dane osobowe zostały udostępnione, ma prawo do ich przeglądania i aktualizowania.
  14.  

  15. Do kontaktu użytkownika z administratorem serwisu służy adres email: a.kolobrzeg.pl@wp.pl, na który użytkownik może przesyłać dowolne uwagi, informacje oraz zastrzeżenia dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika.