https://a.kolobrzeg.pl/wp-content/uploads/2015/03/tlo.jpg

REGULAMIN WYNAJMU NASZYCH APARTAMENTÓW

 
Witamy i życzymy naszym Gościom wspaniałego wypoczynku w naszych apartamentach w Kołobrzegu

 

Nasi Drodzy Klienci,

 

Mamy zaszczyt zaprosić Was serdecznie do naszych apartamentów w Kołobrzegu. Jesteśmy pewni, że spędzicie u nas wspaniały urlop i chętnie będziecie do nas wracać, jak czyni to ponad 70% naszych Klientów.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem wynajmu. Akceptacja regulaminu jest konieczna do realizacji usługi.

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu naszych apartamentów w Kołobrzegu. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu Wynajmu. W chwili dokonania rezerwacji umowę wynajmu uważa się za zawartą.

 

 

REZERWACJA
 

  1. W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić Formularz Rezerwacyjny umieszczony na naszej stronie. Rezerwacja wymaga wpłaty bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości 15 – 30% wartości ceny wynajmu (zależnie od apartamentu). Opłatę należy wpłacić na konto bankowe podane w e-mailu potwierdzającym wstępną rezerwację w terminie 7 dni od momentu dokonania rezerwacji.
  2. Rezerwacja jest ważna w momencie wpływu środków na nasze konto. Po otrzymaniu opłaty rezerwacyjnej otrzymacie Państwo e-mail z potwierdzeniem rezerwacji i danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy oraz szczegółowy opis dojazdu do zarezerwowanego apartamentu. Pozostałą kwotę należności należy uiścić gotówką w dniu przyjazdu u osoby przekazującej klucze do apartamentu lub przelewem na nasze konto, przy czym środki muszą się znaleźć na koncie najpóźniej w dniu rozpoczęcia wynajmu.
  3. W każdej chwili możecie Państwo przenieść bezpłatnie rezerwację na inną osobę. Takiej osobie przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z tytułu rezerwacji, jeżeli jednocześnie przejmuje ona wszystkie obowiązki wynikające z tej rezerwacji. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić nas o zmianie rezerwującego podając dane personalne nowego najemcy.
  4. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. Ewentualne zmiany powinny zostać nam zgłoszone telefonicznie bądź mailowo, a my w miarę możliwości pomożemy w dokonaniu zmian. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.

 

 

POBYT
 

  1. Umowa, która została zawarta pomiędzy naszą firmą a Państwem, obejmuje jedynie wynajem obiektu. Dojazd, wyżywienie, sprzątanie apartamentu podczas pobytu, uzupełnienie papieru toaletowego, środków czystości, organizacja czasu pobytu itp. leżą w Państwa gestii. Cena, którą podajemy w e-mailu potwierdzającym rezerwację  jest ceną całkowitą wynajmu apartamentu, która uwzględnia wszystkie opłaty za media, podatki, koszty obsługi, sprzątanie końcowe itp., za wyjątkiem opłaty uzdrowiskowej, którą należy dodatkowo uiścić w dniu przyjazdu.
  2. Przekazujemy Gościom apartament: posprzątany, sprawny, w pełni umeblowany i wyposażony. Prosimy w dniu przyjazdu, przy odbiorze apartamentu lub krótko po nim zgłosić zauważone usterki, wady oraz uwagi dotyczące czystości w apartamencie, ponieważ w późniejszym terminie, wszelkie reklamacje dotyczące czystości, uszkodzeń, wad itp. będą odrzucane w całości.
  3. Przyjazd do apartamentu powinien nastąpić w godzinach ustalonych z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy. Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej, planowanej godzinie przyjazdu. Doba hotelowa zaczyna się o godz.15.00 a kończy o godz. 10.00 następnego dnia. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania oraz późniejszego wymeldowania, jedynie gdy pozwalają na to warunki: apartament nie był wynajmowany poprzedniego dnia oraz nie będzie wynajmowany bezpośrednio po wyjeździe Klienta. W przypadku odstępstw czasowych  powyżej 4h, pobierana jest dodatkowa oplata. W przypadku gdy przyjazd/wyjazd następuje w godzinach nocnych, tj. 23:00 – 7:00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50PLN.
  4. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 wieczorem do 6:00 rano. Prosimy o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa.
  5. Nie pozwalamy na pobyt w apartamencie większej ilości osób niż maksymalna określona w naszym serwisie, przy danym apartamencie (poza, indywidualnymi przypadkami ustalonymi z nami). Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich, rozrywkowych, głośnych spotkań uciążliwych dla innych lokatorów budynku.
  6. Zastrzegamy sobie możliwość nie wydania kluczy osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub zachowujących się agresywnie.
  7. Klient nie może oddać naszego apartamentu w dalszy podnajem bez naszej zgody.
  8. W naszych apartamentach zabraniamy bezwzględnie PALENIA TYTONIU, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (balkon, taras). W przypadku stwierdzenia faktu palenia papierosów w apartamencie, zapłacicie Państwo opłatę karną w wysokości 150PLN (koszt niwelacji tytoniowego zapachu).
  9. Zobowiązujemy państwa do utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Jesteście Państwo zobowiązani do natychmiastowego poinformowania nas o ewentualnych poważnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Ich koszt pokrywacie Państwo najpóźniej w dniu wyjazdu. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania kaucji zwrotnej, szczególnie w okresie Sunrise Festival.
  10. Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę związaną z wymianą wkładki/wkładek w drzwiach wejściowych do apartamentu oraz koszty dorobienia kluczy do drzwi wejściowych do budynku. Opłaty te mogą wynieść nawet kilkaset złotych. Jeżeli zachodzi potrzeba awaryjnego otwarcia drzwi to koszty z tym związane pokrywa Klient.
  11. Klucze przekazujecie Państwo zawsze w apartamencie po wcześniejszym, telefonicznym, ustaleniu godziny zakończenia wynajmu i sprawdzeniu stanu apartamentu.
  12. Wcześniejszy wyjazd Państwa nie upoważnia do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

 

W przypadku gdy nie zastosujecie się Państwo do powyższych zasad, może to skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. W takim przypadku nie należy się Państwu zwrot kosztów wynajmu.

 

 

INFORMACJE KOŃCOWE
 

  1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie możemy natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami,  rezerwujemy sobie prawo zaproponowania Państwu obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. W przypadku braku akceptacji z Państwa strony, macie Pastwo prawo anulować umowę.
  2. Dotyczy to również przypadków, w których Państwa bezpieczeństwo osobiste  lub Waszego majątku, z powodów niezależnych od nas, nie będzie zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Was podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
  3. Nie ponosimy odpowiedzialności za cenne rzeczy, dokumenty oraz pieniądze pozostawione w naszych apartamentach, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscach parkingowych.
  4. Nie odpowiadamy za hałas spowodowany np. głośną muzyką lub innymi zdarzeniami, dobiegający z pobliskich ośrodków jak i amfiteatru (także po godz. 22:00). Planując pobyt w Kołobrzegu, szczególnie w okresie wakacji, należy liczyć się z w/w niedogodnościami.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z przerwaniem, z przyczyn niezależnych od nas, dostawy mediów (prądu, wody, ogrzewania itp.), jak również za wyłączenia mediów spowodowane awariami, planowanymi lub nieplanowanymi remontami w elektrowni, ciepłowni, wodociągach itp.

 

Pamiętaj – w interesie wszystkich jest aby inni Goście przyjeżdżający po Was dobrze wspominali pobyt w naszych apartamentach w Kołobrzegu. Będziemy wdzięczni za przestrzeganie powyższych zasad. Nie zapominaj, że tym następnym Gościem możesz być także TY. Oto kilka uwag, które nie zostały uwzględnione powyżej:

 

  • Tylko w niektórych naszych apartamentach akceptujemy małe zwierzęta domowe – należy to ustalić przed dokonaniem rezerwacji.
  • Mamy prośbę o nie przyrządzanie „intensywnie pachnących” dań (np. smażone ryby, frytki itp.), szczególnie w ostatnim okresie pobytu. Własne zapaszki, często nie przeszkadzają, ale pozostałe po poprzednich Wczasowiczach – trudno znieść.
  • Prosimy o nie pozostawianie brudnych garnków, sztućców, szkła użytkowego itp. w szafkach, piekarnikach i szufladach. Jeżeli umycie ich stanowi problem pozostaw je na zewnątrz w widocznym miejscu, aby nasz personel mógł je umyć. Nie jesteśmy w stanie, szczególnie w sezonie sprawdzić każdego widelca. Zapewne i Ty nie chciałbyś być zaskoczony nie dokładnie domytym sprzętem po poprzednikach.
  • Prosimy o zamknięcie okien przed opuszczeniem mieszkania.
  • Prosimy o wyniesienie śmieci przed opuszczeniem naszego apartamentu.